fbpx
UI/UX data Brno

UX/UI Brno data

Datový portál města Brna nejenom skvěle zobrazuje data, ale nabízí také otevřené datové sady k vlastnímu bádání. Oddělení dat, které za tímto projektem stojí, chce transparentně a věrohodně prostřednictvím webové stránky data.brno.cz informovat o zajímavých číslech v tomto regionu.

Co o nás řekl klient?

Mgr. Jan Zvara, Ph.D

Vedoucí oddělení dat, analýz a evaulací

V každoročně vydávané Zprávě o stavu města klademe na grafický design velký důraz. Vážíme si návrhů, kreativity a profesionality, kterou do našich projektů zpracovatel vnesl. Společná tvorba pak není trápení a urgování termínu. Výsledek byl vždy perfektní.

Výzva

Data.Brno migrovala na novou platformu ArcGIS, a tím se naskytla dobrá příležitost vzít celý projekt “od podlahy”, včetně úpravy stávajícího vizuálu. Výzvou pro nás bylo vymyslet vizuání styl, který by decentně vyzdvihl důležitost takové instituce. Velmi náročné pak bylo napasovat UX na funkcionalitu ArcGIS platformy, která je, co se týče úprav vzhledu, dosti omezená.

Řešení

Po úvodní rešerši jsme redesignovali původní logomark. Zachovali jsme strukturu symbol + logotyp. Výhoda je, že tyto prvky lze využít i separátně.  Nový logomark vychází z logomarku města Brna navrženého Annou Marešovou, a to jak proporčně, tak barevně. Vizuální styl je decentní a tvoří jej jen málo doplňkových prvků. 

Při návrhu UX pro nový vzhled webu jsme vycházeli z dokumentace ArcGIS dostupné online.

Claim

Otevřené datové sady pro všechny.

01

Redesign loga

Redesign logomarku proporčně vychází ze současného logomarku města Brna. Je zřejmý, nezaměnitelný a zapamatovatelný. Díky jednoduchosti zpracování lze výhodně použít i ve velmi malých aplikacích.

Původní logo

UI/UX data Brno

Nové logo

UI/UX data Brno
UI/UX data Brno
#DA2128
#FFFFFF
#0A0A0A
UI/UX data Brno
02

Vizuální styl

Celý vizuální styl se odvíjí od základního brandmanuálu města Brna. Vizuál jsme se snažili maximálně přizpůsobit zobrazování dat. Protože právě to je hlavním kominukačním nástrojem tohoto webu.

Barevnost

UI/UX data Brno
UI/UX data Brno
UI/UX data Brno

Typografie

UI/UX data Brno
data.brno.cz
UI/UX data Brno
UI/UX data Brno
UI/UX data Brno
UI/UX data Brno
03

UX/UI

Pro datové oddělení jsme připravovali pouze návrh jednotlivých prvků a rozložení úvodní stránky. ArcGIS je specifický ve svém používání, a tak jsme do něj nemohli příliš zasahovat. Veškeré námi připravené změny si pak oddělení implementovalo již samo.

UI elementy

UI elementy
Webové ikony
Počítač webové stránky
UX/UI webové stránky

Co můžeme udělat pro vás?

Prohlédněte si detailně naše služby.